عربي
Search:

 
Categories

Pharmacology

Chairman

Saleh A. Al-Bakheet
Chairman of pharmacology and Toxicology Department
Visit personal page
 
 

Professor

Mohammed Matar Alharbi
Visit personal page
 
Othman A. Al-Shabanah
Visit personal page
 
Abdulrahman Almotrefi
Visit personal page
 
Mohammad Saad AL-Humayyd
Visit personal page
 
Salim S. Al-Rejaie
Consultant for the Vice Rectorate for Graduate Studies and Scientific Research
Visit personal page
 
Sabry Mohamed Attia
Website Administrator
Visit personal page
 
Naif O. Al-Harbi
Visit personal page
 
Abdulaziz M. Aleisa
Visit personal page
 
Abdulaziz A. AL-Yahya
Visit personal page
 
Mahmoud N. Nagi
Visit personal page
 
Yieldez A. Bassiouni
Visit personal page
 
Laila Mohmed Hassan Faddah
Visit personal page
 
 

Associate Professor

Nouf Mohammed Alrasheed
Vice Dean of Pharmacy College
Visit personal page
 
Hazar Ibrahim yacoub
Rapporteur of the evaluation and supervising the Pharmacy Club
Visit personal page
 
Ahmed Nadeem
Visit personal page
 
Sheikh Fayaz Ahmad
Visit personal page
 
Amal Jamil Fatani
Visit personal page
 
Nawal M. Al-Rasheed
Visit personal page
 
 

Assistant Professor

Naglaa F. El-Orabi
Visit personal page
 
Shakir DakheelAllah AlGawal AlSharari
Visit personal page
 
Maged Ali Alqonaia
Visit personal page
 
khaled Al-hosaini
Visit personal page
 
Norah Albekairi
Visit personal page
 
Ali R. Alhoshani
Visit personal page
 
Moureq Rashed Alotaibi
Visit personal page
 
Mushtaq Ahmad Ansari
Visit personal page
 
Faisal Imam
Visit personal page
 
Amira Badr
Visit personal page
 
Hala Abou el-Fetouh Attia Salem
Visit personal page
 
Abdulaziz Mohammed Alsaad
Visit personal page
 
Musaad Ali Alshammari
Visit personal page
 
Wael Abdullah Alanazi
Visit personal page
 
 

Lecturer

Marwa Mohammed Al-Samhari
Visit personal page
 
Haneen Abdullah ALMazroua
Visit personal page
 
Alaa Ahmed Al-Anteet
Visit personal page
 
Gamra Hamad Al Qahtani
Visit personal page
 
Hetoun Abdulhamid Alomar
Visit personal page
 
Layla A Al-kharashi
Visit personal page
 
 

Teaching Assistant

Hana M. Alharbi
Visit personal page
 
Wedad Shubily Sarawi
Visit personal page
 
Aljazi S. Almaziad
Visit personal page
 
Anfal Fahad Bin-Dayel
Visit personal page
 
Iman A. Alqarni
Visit personal page
 
Dalal A. AlKhelb
Visit personal page
 
Lama F. Alkhadar
Visit personal page
 
Faris Abdullah Almutairi
Visit personal page
 
Nasser Bader Alsaleh
Visit personal page